มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

teaching granny to suck eggs ถึง Tea Jacked, ala mode