มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น kappa:

sub-dermal gerbil ถึง Subjective Assignment Theory