บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น swag:

Semen-Stuck-In-The-Shaft ถึง semigovernmentaluberconglomermunicglobobusinecorporatocracy