มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

Post-exam Analysis Stress Syndrome (PASS) ถึง postimist