มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

Post Holiday Syndrome ถึง postmature ejaculation