มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sex:

polish the rusty sheriff's badge ถึง politically radioactive