มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น donkey punch:

passing the torch ถึง pass-kicking