มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

Parachute Pills ถึง para-eponym