มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

internet conquistador ถึง internet hoarder