มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eight ball:

ilocano ถึง I love you so much its retarded.