มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

Illzmay ถึง i love you but i am not in love with you