มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eight ball:

hanging out of ถึง Hang out with ya wang out