มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น muddin:

Filipino Merry-go-Round ถึง fill holes