มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

demilitarized zone ถึง Democratic People's Republic of Korea