มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

Cracking Toast Bobbett! ถึง crack my noodle