มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น swag:

Bircle ถึง bird in the hand is worth two in the bush