มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น dog in the bathtub:

You Ain't Got the Answers ถึง you bein real extra