มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น half chub:

Can't swing a dead cat. ถึง Canyonesque Vagina