2 definitions by tim fitzgerald, kolbie glionna

the combination of the words sick and sweet. sweet + sick=swick
dude that was a swick trick. man thats some crazy swick
โดย tim fitzgerald, kolbie glionna 24 สิงหาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×