1 definition by happybirthdaybitch

someone who is your sexy mate
"Yo, ma beezy, what's crackin'?"
"Nutin' much, beezy."
โดย happybirthdaybitch 14 มกราคม 2012

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×