1 definition by dodobird736

v. A subtle way of asking someone to fuck.
Hey Brandon, do you wanna zonk out?

Wow, I'm tired, Let's zonk out together, in my bed.
โดย dodobird736 11 มิถุนายน 2009

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×