1 definition by bookittty

Top Definition
what you call your bestfriend
in replace of their name
heyy bookitty!!
Bookitty, what are you doing?
#best friend #bookitties #boopuppy #friend #bestie #name
โดย bookittty 16 กันยายน 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×