1 definition by WAZZZZZAAA

Top Definition
I girl I know that smoked massive amounts of pot that me and my buds dubbed her Stoney.
Bro: Yo is that who I think it is?
Me: Ya its fuckin Stoney.
โดย WAZZZZZAAA 04 มิถุนายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×