1 definition by Nussie Hurts

Top Definition
Bitch name for a shitty dog
I ate that bitch and I feel like I licked my dog. Saying to myself "I ate that bitch, but nussie sure did smell"
โดย Nussie Hurts 02 พฤษภาคม 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×