1 definition by MattyCaddy

one who has been afflicted with dimentia
"My grandma is beyond senile. Shes dimentiated"
โดย MattyCaddy 10 กรกฎาคม 2008

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×