1 definition by Luxxx

Top Definition
A small city in the county of lincolnshire, with a population of around 120,000
Guy 1: Hey, i'm going to a place in the middle of lincolnshire.
Guy 2: Lincoln?
Guy 1: Yeah!
โดย Luxxx 07 กุมภาพันธ์ 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×