1 definition by Katherine from WA

Top Definition
It's when you fuck a girl from the back.. and when your done punch her in the back of the head
The bitch was shitty in bed so I gave her a Donkey Sock!!
โดย Katherine from WA 02 กุมภาพันธ์ 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×