1 definition by JewCJewfro

Top Definition
Acronym for Gotta take a shit
Person 1: Dude what was the english homework?
Person 2: Idk brb, gtas
Person 1: grand theft auto?
Person 2: no.. gotta take a shit
โดย JewCJewfro 09 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×