1 definition by General Echidna

Top Definition
The suuccessor to the Nintendo Wii, announced in June 2011 at E3.
Wii U like to play?

lolwut, that's a silly name!
โดย General Echidna 09 มิถุนายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×