2 definitions by GREENYCREW

Top Definition
Getting the hiv from barebacking your girlfriend
Damn I got miked after I did her a few months back.
โดย GREENYCREW 10 กันยายน 2007
Getting the hiv from barebacking your girlfriend
Damn I got miked after I did her a few months back.
โดย GREENYCREW 10 กันยายน 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×