1 definition by ColbertCanadasHistory

Top Definition
The only person to ever perform Canada's History.
Steven Colbert is awesome.

Steven Colbert advocates Canada's History
#colbert #awesome #nation #steven #stephen
โดย ColbertCanadasHistory 08 กุมภาพันธ์ 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×