มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น smh:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,945,986 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.ย.
4
an event that occurs when someone on the internet releases a large amount of fappable or nude/semi-nude pictures of famous people.
"When those girls hit up the topless beaches in Spain, a great fappening will consume the internet."
โดย TJNR 02 กันยายน 2014
ก.ย.
3
The awkward part of texting where the context of a conversation is lost without vocal and facial aid. What would normally be a joke or sarcastic comment comes off as an insult.
He got really mad at me so I guess he didn't get the joke. t was definitely lost in textation.
โดย Steve J 23 สิงหาคม 2014
ก.ย.
2
After a holiday on Monday, going back to work on Tuesday feels like a Monday. You will have a case of the Muesdays.
I have a case of the Muesdays. I need a nap. Or a muffin.
โดย Wafsnipes23 27 พฤษภาคม 2014
ก.ย.
1
Every day that I have to drag my lazy ass out of bed and go to my shitty job.
Goddamnit, it's 6 am. I've got to get up for work. Another Labor Day!
โดย jenko2 05 กันยายน 2011
ส.ค.
31
Please have sex with me.
I'm free for the next hour - come meet my cat!
โดย tpq 24 สิงหาคม 2014
ส.ค.
30
The act of showing up somewhere because you feel obligated... but only for one beer because you don't want to stay too long.
"Ugh... holiday party. Guess I have to go make an abeerance"
โดย sean_d 18 ธันวาคม 2013
ส.ค.
29
Rolling into a new area and going on a Tinder binge to meet the locals.
To start off the trip to Altanta right, Kaz went Tinder bombing. No women went without being aware of his presence.
โดย UDNation 23 สิงหาคม 2014