ก.ย. 19
When a celebrity or a new person gets WAY too much spotlight. This can cause a snobbish side to surface, and their friends or aquaintances to notice them acting differently. Otherwise, this causes the "showered" person to feel shy or be surrounded by people by simply going outside their house, making them annoyed.
After Jack's new speech on world matters, he got a media shower and became a different person; one his friends didn't know anymore.

Once Beth won the spelling bee, her media shower forced her to skip school for the next week.
โดย Kaze-san 19 กันยายน 2008
ก.ย. 18
Somewhat hot. Although cannot be classified as "hot", one who is hottish is not completely ugly either.
That chick's not bad bro. She's hottish. I'm gonna go say what's up.
โดย JunksTaPosition 06 กันยายน 2015
ก.ย. 17
Shitting on peoples property as a form of protest.
I met a guy who regularly shat in the 3. hole on the local golf course as as a sign of his discontent with the burgois. He called it scativism.
โดย Rasjonalista 06 กันยายน 2015
ก.ย. 16
Living proof that money can't buy good hair.
In fact, money CAN buy good hair. Why his money has not, well, that's anyone's guess.
โดย Lady Chevalier 04 มิถุนายน 2005
ก.ย. 15
a hoe who is mysterious and chill and like hippyish and good at art
damn, I wish I was an art hoe like her
โดย swagfag04 22 มีนาคม 2015
ก.ย. 14
So Fucking What
I got a 10 cent raise #SFW.
โดย ground pounder 06 กันยายน 2015
ก.ย. 13
Stiff Meds are taken to correct erectile dysfunction.
Also referred to as Stiff Meds or Hard Meds.

Stiff Meds include Viagra, Levitra, and Cialis.
โดย GeShan 23 กุมภาพันธ์ 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×