มิ.ย. 5
The face you make right before you bust
Bruh my beforeface was crazy when we were doing it in that missionary position
โดย Mendoooo 29 พฤษภาคม 2016
มิ.ย. 4
1 : For most girls, this is either a tub of any type of food (most of the time, ice cream) while she cries her heart out while watching romantic movies.
2 : A bath tub with scattered rose petals and an aromatic smell, scented candles lit everywhere, so the broken-hearted girl can take a comforting wash.
Girl 1: Boo.. he broke my heart, boo!
Girl 2: Bring out the "Comfort Tub"!
via giphy
โดย MeteorGardenFan 28 พฤษภาคม 2016
มิ.ย. 3
When she eating good & getting good dick from her nigga
" my baby gained that healthy relationship weight "
โดย Tugktx 29 พฤษภาคม 2016
มิ.ย. 2
To pleasure yourself in the shower. It's convenient because it kills two birds with one stone, the buckling down and the clean up.
Friend: Hey you wanna go to taco bell?
Me: Sorry, I gotta do the ol' wash and wank
Friend: Can I join?
Me: Yee
โดย bound2 01 มิถุนายน 2016
มิ.ย. 1
Strapping a relentless boner down with the elastic waist band of your boxers.
Jess: Jesus Mike, would you do something about that boner? It's making all the Pi Phi's uncomfortable.

Mike: I can't, miss perfect tits just walked by and I nearly got Boner Narcolepsy.

Jess: Well strap it down with a Boner Bungee, or someone's going to call campus police.
โดย RJH2 24 พฤษภาคม 2016
พ.ค. 31
Legit Bomb af
Hot Cheettos are pretty noice
โดย Soccermomfromnj 24 พฤษภาคม 2016
พ.ค. 30
Synonymous with "man thong". A combination of "dick" and "bikini".
Cindy: Wow, Steve does not have enough package to be rocking that dickini. Not a good move.
โดย Kamikaze Kool-Aid Man 29 พฤศจิกายน 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×