บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น tittybong:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,724,663 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
มี.ค.
11
Corporate jargon for Fuck Off.
I am working on the Alabama case files right now, and will have them on your desk by 4pm, unless you call me into another meeting about the break room microwave again.
Will Advise.
โดย Disgruntled Co-Worker 20 กุมภาพันธ์ 2014
7001 5898
มี.ค.
10
Calm on the surface, paddling like crazy beneath.
When asked how you're doing, "just ducky" is a sarcastic way of saying everything is fine.
โดย quail58 21 กุมภาพันธ์ 2014
7242 6238
มี.ค.
9
When someone is running late because of an unscheduled sexual encounter
"They were supposed to be here like an hour ago, what gives?"
"I bet they got postboned"
โดย qwertys 21 กุมภาพันธ์ 2014
8659 6320
มี.ค.
8
When a person or group of people line the bed of a pickup truck with a tarp, fill it with water, and relax in it.
It's so hot today, I might have to grab a tarp and turn my Chevy into an Alabama Hot Tub.
โดย cr00d_d00d 18 เมษายน 2010
7065 6375
มี.ค.
7
Having sex with a person from Texas. This word is particularly used for an attractive female considering there are a lot of them in Texas.
Guy 1: Dude I'm going to Texas

Guy 2: Make sure to have lots of Tex-Sex!!
โดย trotrot0394854 07 กรกฎาคม 2009
6132 8972
มี.ค.
6
Is a term used to describe a teen that didn't just hit puberty, he beat the shit out of it. When a person is called man beast, it is usually because he hit puberty before a lot of other teens.
Person : "Dang dude. You used to be all fat, but now your freakin ripped. Your going man beast! "
โดย Lalalalala69 20 กุมภาพันธ์ 2014
6383 7445
มี.ค.
5
to video chat someone and not say a word. you mostly just stare at the screen and type things to the other person who is engaged in a video chat with you.
I had a silent video chat with kellie… not fun at all man
โดย richardbanger 07 เมษายน 2009
6108 6558