มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น thot:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,906,790 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ส.ค.
17
(n) a term used to describe a midday session of cocaine use, often ritualized by line cooks during their most stressful shift of the week.
"hey, i'm beat, let's take a break real quick for a nose brunch"
โดย chefgirlRD 08 สิงหาคม 2014
ส.ค.
16
A hoe who loves to snapchat
Nate is such a snaphoe, look at this dic-pic he sent.
โดย sheeeev 10 สิงหาคม 2014
ส.ค.
15
the end of the work day on Friday when an employee is most desperate to go home.
"Is it fuckoff o'clock yet?!?"
โดย PhoenixPup 05 ตุลาคม 2007
ส.ค.
14
When you can run faster than most people and you give the best hugs because you are warm and great to cuddle up into. To be chubby fit you must be active but also have a six pack of pudding cups!
"I am so chubby but how? I am always active and good at a lot of sports. I must be chubby fit!!!"
โดย Bar down BABY!!! 08 สิงหาคม 2014
ส.ค.
13
A slang term which means hello or hi made famous in the t.v.series Mork & Mindy back in the late 1970's early 1980's
"I am Mork from Ork, Nanu Nanu."
โดย bigg3469 23 มีนาคม 2009
ส.ค.
12
A huge, burly, unkept beard worn by a Hipster. It should never be trimmed or manicured in any way. Wherever the hair grows, you let it grow. This includes cheeks, under the chin and the neck if hair follicles exist. A Face Fro can also be worn by a lumber jack, biker or a metal dude.
Girl: WTF is on that guy's face over there?!?!
Girl's friend- Can you even imagine making out with a face fro like that?!
โดย bthoryk 28 มกราคม 2013
ส.ค.
11
Pornography depicting various elbows in various poses.
Dude, what you are looking at...Porn?!?!
Not just any porn... Elbow Porn! ;)
โดย BRand 10 สิงหาคม 2014