มี.ค. 22
When a man attempts to grow a beard but his facial hair is so thin and inconsistent, it's as if it were a baby beard
When I told my man I liked facial hair, he decided to let it grow but all I see is a baby beard!
โดย GlazeHer 22 เมษายน 2015
มี.ค. 21
an alternative term for a tampon.
I can't wait until the end of this week when I can stop wearing a lady cork and stop wearing panties.
โดย GlazeHer 24 กุมภาพันธ์ 2014
มี.ค. 20
Similar to the act of buckakki, but replacing cum with shit.
My girl made her famous chili for dinner and I gave her shitakki for dessert.
โดย GlazeHer 27 มีนาคม 2014
มี.ค. 19
Finally, a phrase for women to use with men that is just like the phrase "bitch please".
When Sally's man gave her shit about coming home late after being out with the girls, all she had to say was "Dick please!" before making a grilled cheese and passing out.
โดย GlazeHer 11 เมษายน 2014
มี.ค. 18
When your bro says or does something dumb but you're willing to forget it... brogetit.
Bro: "Hey man, sorry for puking in your Mom's hamper last night, thought I was in the bathroom."
Broseph: "No worries man, it happens. Brogetit."
Bro: "Cool."
โดย GlazeHer 31 ธันวาคม 2013
มี.ค. 17
When a lady dozes off and begins to snore so faintly it's almost difficult to know she's even sleeping.
John's Ho fell asleep on the couch again, but I don't mind because her lady snores are so soft.
โดย GlazeHer 01 มกราคม 2014
มี.ค. 16
When there is way more than a Baker's dozen, a shit ton, "A Baker's Shit Ton".
Dude A: "Yo, we need a Shit Ton of donuts for this morning's wake and bake!"
Dude B: "Like a Baker's Dozen?"
Dude A: "Yes, only more like a Baker's Shit Ton!"
Dude B: "I get it brah, bitches gonna smile like donuts."
โดย GlazeHer 28 ตุลาคม 2013

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×