ส.ค. 3
What Obama calls his broccoli
Thanks Michelle for making me some Broc Obama and Cheese
โดย Shshsjjsnsnsnzn 28 กรกฎาคม 2015
ส.ค. 2
(n.)Cash money, dollar bills, dough, moolah, bread.
That kid just asked me to help him with some presidential flashcards
โดย Nikedunks6.0 15 ธันวาคม 2009
ส.ค. 1
Men who go about their day with a shirt on, but no pants or underwear.

"Cocking" can be used with other terms. Example: Cowl Cocking, when a man wears only a super heros cowl, much like Batmans cowl, but no pants or underwear.
Look at that dude, he's totally shirt cocking.
โดย -Cylon- 13 กันยายน 2006
ก.ค. 31
a party, held in honor of an ill individual expected to die soon, often a family member
My mother in law has lung cancer so we held a pre-wake with all her family members from around the country.
โดย timmy t 29 กรกฎาคม 2015
ก.ค. 30
Fear of being away from a mobile phone.
That guy has serious nomophobia.
โดย S. Dawg 31 มีนาคม 2008
ก.ค. 28
Verb: The act of last minute screaming planning action that does not divert panic
she began planicking as the blue line edged across her pregnancy test.
โดย Portable Chaoz 23 กรกฎาคม 2015
ก.ค. 27
Blazin' it in the daytime.
Hey bro, wanna roll a fat one and get day hazed?
โดย FOG 23 กรกฎาคม 2015
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×