มี.ค. 31
A way to say "ciggarette break" without your boss knowing that you're going to have a smoke. Especially useful in non-smoking environments. The term "fresh air" can also be used to mean "ciggarette" but is not typically necessary and doesn't sound right in most contexts.
Employee 1: I'm going out for a fresh air break
Boss: Ok, just be back in 15
Employee 2: (whisper) He doesn't know you mean you're going for a smoke?
Employee 1: (whisper) No! That's the point!
โดย cinymin86 21 พฤศจิกายน 2009
มี.ค. 30
A person who starts a new job and quits after only half a day. Typically goes to lunch, never to return.
"Where's the new guy? Didn't he go to lunch... like 2 hours ago?"
"Uh ohh, he's not coming back is he? Don't tell me another one's done a half-day Tony?"
"Fuck."
โดย Jabba T. Hutt 27 มีนาคม 2016
มี.ค. 29
A term commonly used on the internet for when someone is laughing very hard or simply can't stop laughing.
Oh my god I'm dying, rip me. That was so fucking funny.
โดย Murica 25 มีนาคม 2016
มี.ค. 28
Like netflix and chill, and amazon and anal but with more sexual activity.
Sharkisha: Wanna come over for netflix and chill tonight?
Quan: Nah..
Skarkisha: How bout some Amazon and Anal?
Quan : No sorry
Skarkisha: Fine maybe some hulu and handjobs?
Quan: Yes of course!
โดย Layla76543 22 มีนาคม 2016
มี.ค. 27
any store with a lot of food
Damn let's go to stoner's paradise i'm getting the munchies.
via giphy
โดย GUISEEPE 24 มีนาคม 2016
มี.ค. 26
A greeting, primarily used in western states, expressing shock and amazement in association with the unexpected arrival of a former lover or spouse.
"Is that----? Shithowdy"
(Oh shit)
(Shit)
(Holy shit)
(No shit)
(Damn)
โดย hay-anus 16 เมษายน 2009
มี.ค. 25
A lot of passionate kisses.
He really slobbed her down.
โดย 6Feet5 24 มีนาคม 2016

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×