ธ.ค. 27
someone who likes all your Instagram pictures and gives you shoutouts and acts like Yall a couple over instagram
Dang who this girl liking all ya pics on IG?

That's my Instagram Bae
โดย CrisTheGarza 25 ธันวาคม 2015
ธ.ค. 26
A girl calling her man daddy like "Fuck me daddy"
-"I love when she calls me daddy"
-"Oh, you mean daddy talk?"
โดย idk idk idk idk idk idk 25 ธันวาคม 2015
ธ.ค. 25
Being Single
I Am Forever Alone.
โดย FOREVER ALONE 16 มกราคม 2011
ธ.ค. 24
n. One who texts while walking, usually unaware of their surroundings.
John spilled hot coffee all over himself when the petextrian ahead of him stopped short.
โดย gnemo 16 พฤศจิกายน 2009
ธ.ค. 23
To be cockslapped by a man with a large penis.
'Shit that teenage mum just got schlonged by that hobo!'
โดย Maximus Aurelius 28 พฤษภาคม 2009
ธ.ค. 20
Acquired during the deepest stages of a much-needed restful night; when you're so sleep, you sleep through alarms, often with mouth ajar, face planted against the sheets.
I tried to wake you up in time for the bus but you were in a deep ugly sleep. I couldn't bring myself to interrupt
โดย Dante_ck 11 ธันวาคม 2015
ธ.ค. 19
Someone who has money, but goes around complaining how they don't have enough cash to pay their bills or buy food,
she has a spit shined brand new lexus in the driveway, so i dont want to hear her poormouthing herself when its time to pay her rent.
โดย groomergirl 10 ธันวาคม 2015
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×