มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sounding:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,916,160 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ต.ค.
26
Listening to or observing a mixed set of tracks. DJs and clubbers who tend to observe and analyze the method and sound of the DJ are known as trainspotters.
The records skipped in the club because there were so many trainspotters crowding around and shoving in the booth.
โดย Aziz 03 สิงหาคม 2004
ต.ค.
25
In reference to the novel character who relentlessly pursued the white whale, which is a metaphor for the unattainable or for what the searcher believes to be perfect. So playing ahab is searching for a specific elusive something among a vast group of the like.
Forget her, I'm living in the ocean and I refuse to play ahab.
โดย wagnebw 18 ตุลาคม 2005
ต.ค.
24
Somone who is always on a certain persons side. Always agrees with specified person. Laughs at stupid jokes person says just so they won't get made fun of by person.
Leroy (to Artez): Man you look like a sexy moose

James(cosigner):HaHaHa man you to funny Leroy, you need your own show

Artez (to James):Man James you a co-signer man always laughing at Leroy lame jokes
โดย fasfdaf 19 ตุลาคม 2005
ต.ค.
23
Of or pertaining to geniune truth. That which is true on the basest level.
I flat ass couldn't afford a doctor.
โดย kcardk 15 ตุลาคม 2005
ต.ค.
22
A person who spends too much time on the Internet or the computer in general.
Damnit, he's been on Newgrounds all day. He is such a rasterbator .
โดย j2p 09 กันยายน 2005
ต.ค.
21
A dog that lays on its back with all four legs in the air--like a dead cockroach--is commonly described as "roaching."
Fido is roaching on the couch.
โดย ECGM 16 ตุลาคม 2005
ต.ค.
20
New Jersey slang for doing something well. Similar to "the best."
Dude I just nailed that test so hard.

I just napped so hard.
โดย illtac 14 ตุลาคม 2005