ส.ค. 19
A person that may or may not be hot, but is the most attractive person in the set of people you work with so you lust after him/her.
Person 1: So this new girl at your work is she hot?

Person 2: Hell yeah...well I mean she's work hot.
โดย Smiledriver 25 กันยายน 2005
ส.ค. 18
Noun. A pun on "Adam's apple," it refers to the large bulge on the trachea when it occurs on a woman. (Note: this may be the sign of a male-to-female transvestite or transsexual, or may simply be the luck of genetics).
"Holy crap! Look at that madam's apple on Ann Coulter!"
โดย Tha Funkinator 08 มีนาคม 2005
ส.ค. 17
Appealing to both sexes.
Your boyfriend isn't gay, but he thinks Brad Pitt is hot. Why? Because Brad Pitt is bisexy.
โดย minky 02 กรกฎาคม 2005
ส.ค. 16
A redneck phrase meaning to go ahead and complete a task. Shows support, encouragement, or respect. Often used in reference to potential sexual encounters.
Lee: I got a paper due tomorrow...
Rawdy: Git Er Done!!

Two guys at a bar see a really hot chick, and one says, "Git Er Done"!
โดย Dr. Frobious PHD (subculture languages) 06 กุมภาพันธ์ 2004
ส.ค. 15
a close buddy, compadre, smoking and/drinking buddy. a term of endearment between men to reaffirm heterosexuality
hey broham, throw me a cold one.
โดย Krisana 24 กุมภาพันธ์ 2004
ส.ค. 14
An unintentional, seconds-long nap that you take most often in class or a really boring meeting. So short that usually nobody but you notices.
I caught myself taking a nano nap on that conference call.
โดย Mica M 04 เมษายน 2007
ส.ค. 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
โดย trina 17 พฤศจิกายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×