มิ.ย. 2
The testosterone-driven opposite of a "chick flick". Generally contains lots of car chases, explosions, and boobs.
โดย Cimmerian Southpaw 14 ตุลาคม 2003
มิ.ย. 1
An untalented tattoo artist. A tattoo artist who scratches up your skin rather than applying a clean smooth looking tattoo.
Mannn those cats at body tattoo are scratchers.
โดย sacred357 12 ธันวาคม 2003
พ.ค. 31
A mutual agreement that the subject is considered especially factual.

Origins: The Saturday Night Live skit "Lazy Sunday" featured two characters who upon stating their favorite map product agreed that the statement was double true.
Guy #1: Google Maps are the best.
Guy #2: True dat.
Guy #1 and Guy #2: Double True.
โดย Scott L 13 มกราคม 2006
พ.ค. 30
Body Off Baywatch, Face Off Crimewatch. A person who possesses a killer body but has a face that only a mother could love.
Check out that bobfoc!
โดย Samick Downunder 07 สิงหาคม 2005
พ.ค. 29
The animal mascot of the awkward moment.

When you're in an awkward moment, place your hands on top of each other, and spin your thumbs forward. Thus creating the creature know as awkward turtle.
Oh my god, so I was talking to Becky about STDs and I forgot she had syphillis... it was mad awkward turtle
โดย Final Attempt 06 กันยายน 2005
พ.ค. 28
What gets all over anything you read.

The reason so many bookworms wear glasses is to keep from getting eyetracks on their fanzines, magazines and books.
"Sorry -- this book is no longer mint; I got my eyetracks all over it."
โดย rich brown 11 สิงหาคม 2004
พ.ค. 27
Repeats with new scenes. Originated from The Office: NBC wanted to spice things up a bit without creating more episodes, so they cut new scenes into their old episodes.
"Did you see that newpeat of Jim and Pam from the office last Thursday?"
โดย b to the rizzle 20 มีนาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×