บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fapping:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,727,826 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
พ.ค.
26
Angry; Irate; woke up on the wrong side of the bed.

From the acronym Pissed Off At The Entire World. Pronounced poe-AH-too.
After Darrell got a second speeding ticket in the same day, he was POATEW for the rest of the week.
โดย Cherie Nelson 14 พฤษภาคม 2005
162 213
พ.ค.
25
to pilfer, to take something that one perceives as off-limits, especially as related to food or beverage consumption.
I totally snarfed those cookies you left on the table.
โดย tad 23 ธันวาคม 2004
443 395
พ.ค.
24
another term for a geek, nerd, dweeb. Someone who does not fit in.
Refers to the kind of kid who got in trouble for eating paste in preschool activities.
Watching Star Trek reruns is for paste- eaters.
โดย handyman 11 กุมภาพันธ์ 2004
98 131
พ.ค.
23
A term to ask what is the new occurances in the life of a friend, instead of "what's up"

See plain old white socks
John: "Hey Joe, what's with the socks?"
Joe: "Plain old white ones today."
โดย Kit 06 พฤศจิกายน 2004
71 200
พ.ค.
22
unenthusiastic; against
Geez! You're being so anti!
โดย Alifonte 21 ตุลาคม 2003
73 101
พ.ค.
21
what someone would say after telling a joke or other humorous anecdote, and then getting deadpan looks and no verbal acknowledgement from the people listening.
"Yeah, so I heard Dave got a pet cat, oh well, probably the closest thing to pussy he'll ever have in his place, huh guys? hahaha!"

(silence and blank stares from everyone)

"Geez...! Tough crowd, man....tough crowd!!"
โดย hipster 31 ตุลาคม 2004
323 63
พ.ค.
20
A person/conversation that continually forgets what was just asked, and the same question repeatedly comes up. Usually associated with a medicated person. (Also see circle talker)
bob: how long were you there?
gil: about 10 minutes
bob: really
gil: yes
...
bob: so how long were u probably there?
โดย Gary aka G-MAC 01 พฤษภาคม 2005
90 65