มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,879,621 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.ย.
28
The only suffix to your name that you can have that succeeds PhD.
My name is John Smith, MBA, P. Eng, @gmail.com
โดย BossMC 06 มีนาคม 2005
ก.ย.
27
Fake blog, a website pretending to be a blog but actually the creation the mainstream media, or professional political operatives.
Talon News was a "fake blog", created to grab the focus from real blogs and insert government spin into the online community.
โดย Randy Trevor 06 มีนาคม 2005
ก.ย.
26
Not Safe For Work. Used to describe Internet content generally inappropriate for the typical workplace, i.e., would not be acceptable in the presence of your boss and colleagues (as opposed to SFW, Safe For Work).
โดย The Internet 12 กันยายน 2003
ก.ย.
25
A psychological condition which causes paranoia centered around persons with increased sexual desire. See also hornophobic, hornophobe
"Why did leila freak out when that couple started making out?" "She appears to be suffering from hornophobia"
โดย Demoteus 09 กันยายน 2005
ก.ย.
24
3 meanings:
1. a cool person
2. to signify agreement
3. to signify something is good
1. Tom lent me an album, he's safe.
2."who wants nachos?" "yeah safe"
3. "what do you think of this excellent song?" "it's safe"
โดย Kurt 02 ธันวาคม 2003
ก.ย.
23
to interrogate needlessly under the pretext of defending against terror
The gate agent was concerned that I was only carrying with me a small carry on bag. She summoned Airport Security who proceeded to interrorgate me with a series of personal questions.
โดย Michael Rodent 25 สิงหาคม 2005
ก.ย.
22
16
(n.) in rap, one verse or "sixteen" lines
Drop that 16 for us.

or

He had the hottest sixteen on Track 2.
โดย Shizz 09 สิงหาคม 2004