มิ.ย. 16
The post-drunken, post-tipsy state at which the removal of clothing begins.
Brian: Jen, where's your shirt?
Jen: I don't know; last night I got a little stripsy...
โดย UMDgatemaster 24 เมษายน 2007
มิ.ย. 15
Someone who grew up before the digital age and is fairly new to the internet. Basically anyone over the age of 28.
YouTube is foreign to the digital immigrant.
โดย Oingodeboingo 11 พฤศจิกายน 2004
มิ.ย. 14
"Laughing quietly to myself." A more accurate representation of the human response to funny things seen on the interweb.

When people type lol, rarely are they laughing aloud for the whole world to hear, but merely smiling and laughing quietly to themselves.
Boner jokes cause me to LQTM.
โดย David Hamlin 07 กรกฎาคม 2006
มิ.ย. 13
BCG
Birth Control Glasses. Generally a military term which refers to the large, blocky glasses issued to military personnel who require the use of corrective lenses.
Man, these BCGs make me look like a complete idiot.
โดย Nemesis 16 เมษายน 2004
มิ.ย. 12
A form of government with one person exercising absolute power and unrestricted control in a government who regularly disregards opinions, petitions or mandates of the people or elected representatives.
The misguided War On Terrorism has turned the United States of America from a Democracy to a Decidership.
โดย Jason Beam 01 พฤษภาคม 2007
มิ.ย. 11
The pasty white tan of a person who works over eighty hours a week and never gets any sun.
Bill's been doing a lot of hours lately -- he's really working on his programmer's tan.
โดย Mike Ellis 09 เมษายน 2004
มิ.ย. 10
To move one's hands and arms expressively while talking bollox.
As he got more and more drunk, he was not only loud, he was testiculating wildly.
โดย David Earle 16 เมษายน 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×