ต.ค. 13
A tattoo above a woman's ass crack.
Her pants were so low cut, you could see her tramp stamp.
โดย Vegas 22 มีนาคม 2003
ต.ค. 12
Flirting or being flirtatious.
ayyo, stop cupcaking wit that ugly ass ho.
โดย dAnIeLa 29 พฤศจิกายน 2004
ต.ค. 11
An exclamation made when your friends or family are teasing you to a point where you can't handle it anymore and a hissy fit is in order.

Derived from a YouTube user's famed outburst following Britney's lackluster performance at the 2007 VMA's.
Sarah: 'OMG Susan, I can't believe you are wearing the same skirt as yesterday. Oh, and by the way, EVERYONE knows what you did with Kevin on the weekend. Plus you look a little fat, are you retaining water?'

Susan: 'LEAVE BRITNEY ALONE!'
โดย Billy Chickenhole 15 กันยายน 2007
ต.ค. 10
The meal between lunch and dinner, just as brunch is the meal between breakfast and lunch.
We went on a hot linner date at 3pm.
โดย Cheeze Monkey 26 สิงหาคม 2003
ต.ค. 9
Information that serves no purpose and consumes valuable space in your head.
Sun Magazine is infoporn.
โดย Eyrab22 15 สิงหาคม 2007
ต.ค. 8
(noun) a phone call, page or conversation aimed at getting free food from a partner in a no strings attached, no conversation meal.
I was so broke and hungry I had to make a foody call last night. She cooked meatloaf, and it was good.
โดย Korova 06 สิงหาคม 2007
ต.ค. 7
That arm that has nowhere to go when cuddling, spooning or sleeping next to someone else. It usually leads to wishing arms could be pulled off and then put back on afterwards.
*after trying to settle into a comfortable spooning position* uh oh, it's the return of AWKWARD ARM!!!
โดย lilyrandall 01 มกราคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×