มี.ค. 22
Sharing a single set of headphones attached to one iPod. One person holds the iPod and takes the left earbud, the other takes the right earbud. Can be performed while moving.
They biPodded down the street; Jane had the left ear-piece, Sarah the right.
โดย Stuart Lee 25 กุมภาพันธ์ 2007
มี.ค. 21
Cash money, usually referring to $1000.
I need to work my hours, I really need to get this guap son.
โดย Jim Jam 01 พฤศจิกายน 2005
มี.ค. 20
The day you realize your NCAA bracket is busted, and you're probably not going to win the pool unless somehow, a double digit team wins the title.
"Looks like someone's got a case of the bustdays."
โดย vixenbergen 20 มีนาคม 2006
มี.ค. 19
A person of high society and wealth whose famous just for the fact of being rich and fabulous. A socialite who is "famous for being famous."
Paris Hilton, Ally Hilfiger, and Fabian Basabe are all noted celebutantes.
โดย enamils 14 ตุลาคม 2005
มี.ค. 18
Bay Area slang for "you know what I'm sayin?" Other variations include "yadadaimsayin" and "yadada I'm talkin bout?"
im bout to put this thizz in my life....spark this bleezy and take it from there yadadamean?
โดย fotweny 15 พฤศจิกายน 2004
มี.ค. 17
What everybody in America becomes once a year on March 17th.
Yea, it's St Patrick's Day! Kiss me, I'm Irish (today).
โดย jar jar stinks 22 พฤษภาคม 2006
มี.ค. 16
The Art and Science of figuring out and filling out NCAA basketball tournament bracket during March Madness.
Hmm... Well, don't put any teams from Pac 10 to pass 2nd round on your bracket this year. I'm serious.
โดย Dr. Bracketowski 01 มีนาคม 2005
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×