ส.ค. 23
Dried stains of kebab juice, curry sauce or gravy all over your shirt from messy eating.
That's an impressive dinner badge you've got there. What did you eat, pizza?
โดย Upper Class Twit 17 สิงหาคม 2007
ส.ค. 22
hXc
Abbreviation of hardcore, often related to or dealing with music from the hardcore genre. Also used to describe actions or styles.
"Have you heard of (band name)? They're so hXc"

"That was awsome the way you pwnd that n00b hXc."
โดย Spencer Robinson 07 สิงหาคม 2005
ส.ค. 21
When you think about something 24/7 and you cant get it off your mind, like craving drugs.
I'm feening for some ice cream.
โดย Naray 22 เมษายน 2005
ส.ค. 20
Short for Wireless High-Five, used when you want to give a friend a high-five, but you are further then arms reach from each other. It doesn't involve any physical contact.
Benj: That $30 burger from Maccas was teh pwnz
Timmy: Wifive!
โดย Benj 27 พฤษภาคม 2007
ส.ค. 19
A person that may or may not be hot, but is the most attractive person in the set of people you work with so you lust after him/her.
Person 1: So this new girl at your work is she hot?

Person 2: Hell yeah...well I mean she's work hot.
โดย Smiledriver 25 กันยายน 2005
ส.ค. 18
Noun. A pun on "Adam's apple," it refers to the large bulge on the trachea when it occurs on a woman. (Note: this may be the sign of a male-to-female transvestite or transsexual, or may simply be the luck of genetics).
"Holy crap! Look at that madam's apple on Ann Coulter!"
โดย Tha Funkinator 08 มีนาคม 2005
ส.ค. 17
Appealing to both sexes.
Your boyfriend isn't gay, but he thinks Brad Pitt is hot. Why? Because Brad Pitt is bisexy.
โดย minky 02 กรกฎาคม 2005
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×