เม.ย. 5
Verb. To make more admirable or great.
A noble spirit embiggens the smallest man.
โดย Arthur McGowan 12 พฤษภาคม 2003
เม.ย. 4
The upcoming movies in your Netflix queue.
My 2 nextflix are due to arrive on Wednesday after I mail back what I just watched.
โดย the P@ 27 มีนาคม 2007
เม.ย. 3
As opposed to March Madness, March Sadness is the deep, depressing feeling that comes when your brackets are completely fucked up and your favorite team lost.
Guy #1: Dude, what's wrong with Brad?
Guy #2: Ohio St. lost last night- he's got a case of March Sadness.
โดย lykomgrachel! 26 มีนาคม 2007
เม.ย. 2
The act of shopping as an outlet for frustration and a reliever of stress.
Juju's Retail Therapy session went quite well; she visited the local Sephora for her fix of new eyeshadows, as well as the jewelry cart for a pair of new obnoxious but cute earrings. Nothing beats spending money to forget about your troubles.
โดย Princess Juju Bunnie 19 กุมภาพันธ์ 2004
เม.ย. 1
In Mr. T-glish, a rhetoric comment equivalent to the English "I'd best not find out who it was."
I pity the fool who scratched my car.
โดย diatrevolo 09 พฤศจิกายน 2003
มี.ค. 31
To be high on ecstasy.
Was that DJ really good or did I just think so because I was all loved up?
โดย zachwolff 15 ตุลาคม 2003
มี.ค. 30
A profile on friendster or another social network that is not owned by a real person.

In other words, a profile that is maintained by someone who pretends to be a celebrity, television character, or other obviously fake person.
Hey, man, this Kimmie Gibbler profile is a fakester.
โดย TheRabidRhino 20 พฤศจิกายน 2003
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×