เม.ย. 12
To eat, drink, take drugs or the like for personal indulgence in excessive amounts.
Drinking a case of beer or eating pounds of meat.

Let's go to the pub and excessorise with some Tequila.
โดย SiLvErMaN 03 เมษายน 2007
เม.ย. 11
Variation of the word brother combined with the term bohemian. Used to denote a close affiliate.
Wadrake, brohemian?

Yo, how's it going, brohemian?
Chillin' dawg, just lampin' it.
โดย Jaseem Al-Francoix 04 มิถุนายน 2005
เม.ย. 10
A general-multi used DC Metro area term used to describe a person who has no style, taste, or class. Usually this person has no idea that he/she is classified as a Bamma - rather they go about their daily lives thinking what they do, say, or wear is acceptable.
1. That dude came to work with dress slacks and white tube socks..what a BAMMA!
2. I got a co-worker who is missing 2 front teeth, but she came to work showing me a portofolio of pictures she got from Sears, talking about she's gonna be a model. Yo, that chick is a straight Bamma!
โดย Lycee 16 มีนาคม 2005
เม.ย. 9
Like haterade, the figurative snack you consume when you're hating on someone.
- "He acts like he's the shit because he has that Mercedes SLR."

- "Man, you need to cut down on all those hater tots you've been eating."
โดย aoc 07 มกราคม 2006
เม.ย. 8
Marshmallow candies in the shape of rabbits and baby chickens. Usually served around Easter. Also short for "people".
I'm audi this sunday to chill with some peeps.
โดย Anonymous 19 กุมภาพันธ์ 2003
เม.ย. 7
ISO
I=In S=Search O=Of
ISO: Buttsecks free, OBO
โดย Ill Killa 28 กรกฎาคม 2003
เม.ย. 6
One who is considering the vegetarian lifestyle, but has yet to make a committment to it.
No sausage on my half of the pizza; I'm vegi-curious.
โดย Xeenie 28 มีนาคม 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×