ก.พ. 20
Its a slang greeting in New Orleans. When you meet someone in the street they will say that. Then you reply with the key phrase what it is. If you respond wrong, the initiator will know you are not local.
person 1: where y'at?
person 2: what it is.
โดย Dr. Pighbear 24 กรกฎาคม 2004
ก.พ. 19
The darkest tint you can have on a car's windows.
Most cars that have it are ridin dirty. So if you have it, cops will give you tickets to harass you.
You know I ride with that Presidential Tint... but I ride clean, busta.
โดย Afr0Man77 06 ตุลาคม 2006
ก.พ. 18
Happy New Year (Chinese)
Homey, Gong Xi Fa Chai!
โดย Kirk Thompson 12 มกราคม 2004
ก.พ. 17
Attempting to follow up on previous email messages which have gone unanswered.
employee: "Jim isn't responding to my email requests to shut down the Hope Creek nuclear power plant before the East shore of New Jersey is a radioactive wasteland."
boss: "Well, remail him. Maybe he's just busy."
โดย workinglate 14 เมษายน 2005
ก.พ. 16
A famous person who has no discernable talent other than being famous.
Paris Hilton is a professional celebrity.
โดย uwg 24 กันยายน 2006
ก.พ. 15
1. The inability to gain or maintain an internet connection.
2. The inability to print, email, or get to the internet.
My computer had connectile dysfunction (CD) yesterday, so I couldn't check my email.
โดย m0 04 กุมภาพันธ์ 2007
ก.พ. 14
The reason so many people are born in November.
I was born in November because my parents celebrated valentine's day.
โดย youdontsmellbad 03 กันยายน 2004
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×