มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น tribbing:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,935,167 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.พ.
9
A kiss after one of the participants has just brushed their teeth.
"He kissed me last night, right after he brushed his teeth. It tasted horrible"
"Minty eh? That's a colgate kiss for you"
โดย LayanaGuthrum 08 กุมภาพันธ์ 2006
ก.พ.
8
The phone number a person expects friends and family to use.
I need to make sure you have my primary digits. I don't want to get all calls from you on my cellular.
โดย Paul 23 สิงหาคม 2004
ก.พ.
7
In the drum and bass scene, the DJ's practice of replaying a record that has been enthusiastically received by the audience. Spectators "call for a rewind" by holding cigarette lighters in the air; if there is enough demand, the DJ will spin the record backward and play it from the beginning.
The crowd loved that track so much that I had to do three rewinds.
โดย Greenie 11 ธันวาคม 2003
ก.พ.
6
When your head bobs around when you about to fall asleep when sitting upright. It is given this name because it looks like you're driving offroad.
The security guard was fired for four-wheeling at his post.
โดย Bryan Fox 31 มกราคม 2006
ก.พ.
5
The only show that makes me eager to watch the commercials.
Did you see the Reno 911 trailer during the Super Bowl? That movie's gonna rock!!
โดย bigtones 15 มกราคม 2005
ก.พ.
4
N. A woman who must cope with the temporary death of her relationship during football games.
Nothing will draw Stalney away from the TV on Sunday. Jill realized she's become a football widow.
โดย Julie H 06 ธันวาคม 2005
ก.พ.
3
People unable to think for themselves. Followers. Lemmings. Those with no cognitive ablilities of their own.
All the teens were wearing bell-bottoms because they were sheeple.
โดย Naegling 02 ตุลาคม 2003