ส.ค. 31
The act of people in an elevator staring up, uncomfortably, at the numbers as they light up when the car moves. Practiced out of nervousness.
When the elevator began moving, silence ensued as each person practiced their elevision.
โดย Kevin Black 23 สิงหาคม 2007
ส.ค. 30
The irrational fear of palindromes (words that read the same forwards and backwards).
Dude 1: Hey, what's your name?
Dude 2: Bob.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs and hides behind sofa*
Bob: Wow.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs away and falls down stairs*
โดย Lucky Luc 01 เมษายน 2005
ส.ค. 29
Getting grounded from the family computer.
"That's it, you are under mouse arrest mister!" - Your mom after discovering your pornfolio
โดย Jason 08 กันยายน 2004
ส.ค. 28
A late night summons -- often made via telephone -- to arrange clandestine sexual liaisons on an ad hoc basis.
The student's mother was ignorant of her son's booty calls.
โดย AEAizzle 27 ธันวาคม 2005
ส.ค. 27
When your cell phone accidentally calls someone you did not mean to while on your person.
I called her a fucktard. She heard cause my phone butt dialed her.
โดย Laurie 16 มกราคม 2004
ส.ค. 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
โดย JoshVan 22 สิงหาคม 2007
ส.ค. 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
โดย Brown Sugar 18 มีนาคม 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×