มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,938,239 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

มี.ค.
5
Someone who makes a living selling bullshit to the masses.
Ted Kennedy certainly is a great entremaneur.
โดย TomShark 20 มกราคม 2006
มี.ค.
4
The name you use to identify yourself to the stranger sitting next to you on the plane.
"Man, I just flew in from the West Coast sitting next to this wacko - thank God I used my plane name or else I'd be worried about him stalking me."
โดย Joseph Sanscrainte 22 มกราคม 2006
มี.ค.
3
The act of dropping one's face / forehead into one's hand. Usually accompanied by a "thunk" or a cr a cry of "D'oh!"

Usually written between asteriks in online conversation, to demonstrate an action.

Similar to *headdesk*
Today I locked my keys in my car. Again. *facepalm*
โดย Moondog 10 กุมภาพันธ์ 2004
มี.ค.
2
Going into your garage to sit on your motorcycle, because it's still too "out of season" for use.
I put the springer front end on my chopper, and did some February 'garage racing' afterwards.
โดย D. Gould 20 กุมภาพันธ์ 2006
มี.ค.
1
The imaginary rescue vehicle that will rescue you from someone's incessant whining over a trivial matter. Used mockingly, but in good humor.
"Somebody call the whambulance, Stacy broke a nail."
โดย FiYoG 10 ตุลาคม 2004
ก.พ.
28
Obsession and erotic enjoyment derived from the mere thinking of Apple(tm) Nano Ipod or its accessories
user1: until then, IPOD CASES!!!!
seriously. i'd get a nano just to have those SEXXXXAY cases.
user2: um we going or are u just going to have nanogasms

โดย Jpspiderman 25 มกราคม 2006
ก.พ.
27
The process of getting ready for a fight, stemming from the process of lacing up boxing gloves, or to beat or knock some one out in a fight.
1."You best get laced up sucka!"
2."He got laced up on Broadway by some fool he didn't even know"
โดย logikflux 29 ธันวาคม 2004