ต.ค. 22
Aussie, Irish, Scottish, English slang

Fantastic. Wonderful.
Ahh she's tops mate. Reeaaal tops.
โดย christopher 20 มกราคม 2004
ต.ค. 21
Highy dependable. Used to describe someone/something that happens consitently, as bleach always fades fabric.
Boy: Did you finish the check list?
Girl: Yeah, I got it all done.
Boy: Girl, you fade like bleach!
โดย KateTheGreat308 05 กันยายน 2007
ต.ค. 20
Vomit; generally chunky in nature.
He hurled in my car and now there's a lake of chunder in the back seat.
โดย Orius 04 กันยายน 2002
ต.ค. 19
The daily commute to school, work, home, etc.
After five, time to commence the idiotarod sled race to home.
โดย Shane C. 28 กันยายน 2007
ต.ค. 18
A person who is exceptionally bad at everything.
Stefan is a dork. Give him anything to do and he'll screw it up. Jackass of all trades.
โดย Devin84 30 กันยายน 2007
ต.ค. 17
The act of moving your desk with your feet, without getting out of it.
Eva: I'm too close to the door, can you flintstone over please?

Tashina: Sure thing and while I'm flintstoning, I can pick up the pen you dropped
โดย EvaF 29 กันยายน 2007
ต.ค. 16
A person who can slow down an entire group.
A person who requires constant help or attention from some one else.
What an anchor! She helled up an entire line at the check out for no reason.
That gut is such an anchor. He made us all wait half an hour so he could go kill a badger.
I do not want to bring Dave any where. He is such an anchor. A short trip takes all day with him.
โดย TFT1974 25 มีนาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×