พ.ย. 9
A man who is utterly in denial of his homosexuality(in the closet) despite the fact that he is clearly gay to the objective observer(flaming).
Hey Mike, Jessica's fire hazard of a husband was checking out your ass again.
โดย Arman Java 28 เมษายน 2006
พ.ย. 8
The female equivalent of blue balls.
Andre gave Christina bluewalls...and then he drove to Taco Bell to eat a grande meal.
โดย Buzz A. 14 มีนาคม 2006
พ.ย. 7
Bitching about something, or having a bitch. Getting on other people's nerves by complaining a lot.
The little boy continued to winge while waiting for his mother to finish the grocery shopping.
โดย ph33x 28 มีนาคม 2004
พ.ย. 6
A combination of the words "man" and "boobs." This is what happens when fat gathers in a male's chest area, and gives him the appearance of having breasts.
Usually seen in overweight males, but can strangely also occur in men who are not really overweight.
"Those moobs are quite sizable."
"Indeed."
โดย Katy 26 ธันวาคม 2003
พ.ย. 5
A job where no work is involved. To get paid for doing nothing. Standing around at work and talking all day.
Look over there, Brian is riding the gravy train again.
โดย Mike 18 มกราคม 2004
พ.ย. 4
A back and forth battle utilizing Facebook's poking mechanism.
Ben will never win the poke war.
โดย Corrina 06 มีนาคม 2007
พ.ย. 3
your crew, your hommies, a group of friends, people who may or may not have your back
me an' my posse gonna hang tonite
โดย jambe foukuinox 06 มีนาคม 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×