มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,905,963 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.พ.
7
In the drum and bass scene, the DJ's practice of replaying a record that has been enthusiastically received by the audience. Spectators "call for a rewind" by holding cigarette lighters in the air; if there is enough demand, the DJ will spin the record backward and play it from the beginning.
The crowd loved that track so much that I had to do three rewinds.
โดย Greenie 11 ธันวาคม 2003
ก.พ.
6
When your head bobs around when you about to fall asleep when sitting upright. It is given this name because it looks like you're driving offroad.
The security guard was fired for four-wheeling at his post.
โดย Bryan Fox 31 มกราคม 2006
ก.พ.
5
The only show that makes me eager to watch the commercials.
Did you see the Reno 911 trailer during the Super Bowl? That movie's gonna rock!!
โดย bigtones 15 มกราคม 2005
ก.พ.
4
N. A woman who must cope with the temporary death of her relationship during football games.
Nothing will draw Stalney away from the TV on Sunday. Jill realized she's become a football widow.
โดย Julie H 06 ธันวาคม 2005
ก.พ.
3
People unable to think for themselves. Followers. Lemmings. Those with no cognitive ablilities of their own.
All the teens were wearing bell-bottoms because they were sheeple.
โดย Naegling 02 ตุลาคม 2003
ก.พ.
2
Food poisoning acquired from eating contaminated fake meat.
I was puking all night. I bet it was that nasty-ass six-month-old soymanella-infested tofurkey.
โดย Ian 06 ตุลาคม 2004
ก.พ.
1
The rule you use to get out of the "bros befo hoes" rule. Only to be used when there is a >80% chance of you getting laid.
I know our rule is bros befo hoes, but you see that girl all up on me? It's self-first tonight. Sorry Playa
โดย Smitty 24 กุมภาพันธ์ 2003