ม.ค. 5
A term used to describe the technological prowess of an individual, usually in an internet community. Factors that engorge the e-penis include bandwidth, computer speed, hard drive size, size of DVD collection, and an impressive frag count in any number of popular first person shooters.
"I have a +5 e-penis of down smacking, bitch!"

"my e-penis > your e-penis"
โดย requires a microscope 29 มีนาคม 2004
ม.ค. 4
People who join a gym after the New Year, only to quit going within 3 months.
I couldn't find a free treadmill, the place was crawling with resolutionarys.
โดย Vincent11 11 พฤศจิกายน 2006
ม.ค. 3
The new clothes that people wear that they recieved for the holidays. Usually worn the first week in January and is recognized by the new clothes smell and creases left from being folded in boxes since Thanksgiving.
Steve wore his Christmas gear on his first day back from winter break and all the cool kids teased him for his shoes.
โดย Fatbox 04 มกราคม 2006
ม.ค. 2
A famous stupid person. Typically refers to the current crop of vapid celebrities.
Celebutard Paris Hilton got the name of her own videogame wrong.
โดย Surge2010 19 พฤษภาคม 2006
ม.ค. 1
The aftermath of hard drinking and partying on New Year's Eve.
I woke up next to five bottles of Jägermeister and a pile of confetti on National Hangover Day.
โดย Limbo 26 ธันวาคม 2005
ธ.ค. 31
Scottish for "Old Long Since." Which means the good old days. It is the traditional song played on New Years Eve.
Dude, their playing Auld Lang Syne for the New Years special on t.v.
โดย OnceLer 01 มกราคม 2006
ธ.ค. 30
A fictional organization to refer people to when you do not care what they are whining about.
Him: ohh emm geee, there are so meany haxxors in teh servar..!!!!11
Me: care police?
โดย #care-police 15 สิงหาคม 2004
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×