ส.ค. 29
Getting grounded from the family computer.
"That's it, you are under mouse arrest mister!" - Your mom after discovering your pornfolio
โดย Jason 08 กันยายน 2004
ส.ค. 28
A late night summons -- often made via telephone -- to arrange clandestine sexual liaisons on an ad hoc basis.
The student's mother was ignorant of her son's booty calls.
#i #don't #know #any #synonyms.
โดย AEAizzle 27 ธันวาคม 2005
ส.ค. 27
When your cell phone accidentally calls someone you did not mean to while on your person.
I called her a fucktard. She heard cause my phone butt dialed her.
โดย Laurie 16 มกราคม 2004
ส.ค. 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
#stfu #star wars #yoda #insults #gizmodo
โดย JoshVan 22 สิงหาคม 2007
ส.ค. 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
โดย Brown Sugar 18 มีนาคม 2003
ส.ค. 24
The opposite of emasculate. To grow one's balls back after they have been shrunken by an especially effeminate activity.
God, the girlfriend dragged me to go see License to Wed... it was terrible. I had to remasculate afterwards by watching Die Hard: The Bloody Retribution.
#emasculate #mantastic #ballsy #manly #testosterone
โดย The C-Man 01 สิงหาคม 2007
ส.ค. 23
Dried stains of kebab juice, curry sauce or gravy all over your shirt from messy eating.
That's an impressive dinner badge you've got there. What did you eat, pizza?
#kebab #chips #curry #sauce #pissed
โดย Upper Class Twit 17 สิงหาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×