บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น tex-sex:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,727,961 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
ก.ย.
24
3 meanings:
1. a cool person
2. to signify agreement
3. to signify something is good
1. Tom lent me an album, he's safe.
2."who wants nachos?" "yeah safe"
3. "what do you think of this excellent song?" "it's safe"
โดย Kurt 02 ธันวาคม 2003
1346 354
ก.ย.
23
to interrogate needlessly under the pretext of defending against terror
The gate agent was concerned that I was only carrying with me a small carry on bag. She summoned Airport Security who proceeded to interrorgate me with a series of personal questions.
โดย Michael Rodent 25 สิงหาคม 2005
89 96
ก.ย.
22
16
(n.) in rap, one verse or "sixteen" lines
Drop that 16 for us.

or

He had the hottest sixteen on Track 2.
โดย Shizz 09 สิงหาคม 2004
402 280
ก.ย.
21
The unwelcomed and unsolicited advice given to someone.
Thanks for the assvice, but I think I'll do it my way.
โดย Dooneybug 03 พฤษภาคม 2005
222 60
ก.ย.
20
a BMW 745
You see my boy kickin it in the new quarter to eight?
โดย Big Al 19 กันยายน 2003
150 176
ก.ย.
19
A car that passes you on the freeway driving much faster than you (and the speed limit). By pacing this car at a distance, speed traps along your route will catch the other driver instead of you.
"Dude, I picked up a cop cleaner on my way over and got here fast!"
โดย robzilla 29 สิงหาคม 2005
256 32
ก.ย.
18
a rim and tire making company. mainly known in the south for the white wall tire with the a yellow stripe. also referred as "ridin on mustard and moyonaise"
"...I stay high like a telophone pole
And I roll on vogues and pimp yellow bone hoes Swangas and blades is what we sit on..."-lil' flip
โดย x 21 สิงหาคม 2004
260 98