มี.ค. 8
building up saliva in the salivary glands using some stimulus, like sour food or yawning, and then pressing the tongue upon the glands, causing the saliva to shoot out, usually at an impressive distance.
Shit, Eric just gleeked all over my food!
โดย mike 26 เมษายน 2003
มี.ค. 7
A non-hygienic boyfriend.
he is such a hobeau, with his long hair and beard. he hasn't showered since they invented water but i luv him anyways.
โดย Kayla601 07 กุมภาพันธ์ 2006
มี.ค. 6
When someone is wearing headphones and speaks very loud because s/he tries to speak over the music.
Mike: Hey man how's it going?
Joe:I'M FINE, WHAT'S UP WITH YOU!!!!!?
Mike: Whoh man, watch it you're suffering from a little bit of headphone syndrome
โดย Black Majik 15 กันยายน 2005
มี.ค. 5
The act of pulling the car door handle at the moment the driver unlocks the door, rendering the attempt fruitless, and resulting in minor frustration and/or embarrassment.
"Could you unlock it again dude? I pre-pulled."
โดย pigpen23 25 กุมภาพันธ์ 2007
มี.ค. 4
1. What Do You Mean?
2. Whatever Do You Mean?
Tom: Yeah isn't that awesome?
Nic: Wait, wdym?
Tom: You should have been listening!
โดย Wesss 07 มกราคม 2007
มี.ค. 3
To fly somewhere with the bare-minimum of belongings, and purchase the rest where you are.
"Aren't you going to pack for New York?"
"No, I'm going to fly naked."
โดย anonwebuser 19 กุมภาพันธ์ 2007
มี.ค. 2
A celebrity signature written on a female breast, usually with a "Sharpie" brand marker.
Julie got a mammograph from DJ Tom on her left boob last night.
โดย Word Puppy 24 มกราคม 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×