ก.ย. 3
"Oh my God, What the fuck, Barbeque." A parody of internet acronyms, used sarcastically. It can be used at the same times one would use "omgwtf".
MATT DAMON IS OMG SOOOO HAWT!!! OMGWTFBBQ!!!!1111!!
โดย Zi 03 ตุลาคม 2004
ก.ย. 2
Someone who repeatedly makes mistakes. Says stuff he believes is true, but anyone with common sense can see he's wrong. A dumbass.
Bush is talking on tv again. What a fucking errorist.
โดย naknumm 23 สิงหาคม 2007
ก.ย. 1
a combination of words that smell fuckin' great together!

"remember when that homeless guy asked us to put our bacon in his unwashed sock? that smelt so good."

"i miss the great-smelling chats we used to have."

"nothin' like a bacon scentence."
โดย sid lundy 23 สิงหาคม 2007
ส.ค. 31
The act of people in an elevator staring up, uncomfortably, at the numbers as they light up when the car moves. Practiced out of nervousness.
When the elevator began moving, silence ensued as each person practiced their elevision.
โดย Kevin Black 23 สิงหาคม 2007
ส.ค. 30
The irrational fear of palindromes (words that read the same forwards and backwards).
Dude 1: Hey, what's your name?
Dude 2: Bob.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs and hides behind sofa*
Bob: Wow.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs away and falls down stairs*
โดย Lucky Luc 01 เมษายน 2005
ส.ค. 29
Getting grounded from the family computer.
"That's it, you are under mouse arrest mister!" - Your mom after discovering your pornfolio
โดย Jason 08 กันยายน 2004
ส.ค. 28
A late night summons -- often made via telephone -- to arrange clandestine sexual liaisons on an ad hoc basis.
The student's mother was ignorant of her son's booty calls.
โดย AEAizzle 27 ธันวาคม 2005

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×