ต.ค. 25
1. Bad or wreched. noun

2. A synonym for bad used in a derogatory way.
"That history assignment is hecka bootsy man!"
โดย Anonymous 24 กุมภาพันธ์ 2003
ต.ค. 24
Getting caught while sneaking away after a one night stand.
Alternate: an early post-sex exit, i.e. before your partner is deep asleep.
He hooked up with some girl last night and got busted for a premature evacuation.
โดย csepulv 20 กันยายน 2007
ต.ค. 23
An Internet acquaintance; someone you chat with but have never actually met.
"So who's this NrdPowr32 guy?"
"I dunno. Just a dotcomrade of mine."
โดย epitome of incomprehensibility 03 ตุลาคม 2007
ต.ค. 22
Aussie, Irish, Scottish, English slang

Fantastic. Wonderful.
Ahh she's tops mate. Reeaaal tops.
โดย christopher 20 มกราคม 2004
ต.ค. 21
Highy dependable. Used to describe someone/something that happens consitently, as bleach always fades fabric.
Boy: Did you finish the check list?
Girl: Yeah, I got it all done.
Boy: Girl, you fade like bleach!
โดย KateTheGreat308 05 กันยายน 2007
ต.ค. 20
Vomit; generally chunky in nature.
He hurled in my car and now there's a lake of chunder in the back seat.
โดย Orius 04 กันยายน 2002
ต.ค. 19
The daily commute to school, work, home, etc.
After five, time to commence the idiotarod sled race to home.
โดย Shane C. 28 กันยายน 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×