พ.ย. 19
Wrapping a towel around oneself to change (typically into or out of a bathing suit) in a public setting.

The "deck" is the walking surface around a swimming pool.
Kyle was in the middle of a hurried deck change when he was pantsed. Hilarity ensued.
โดย The Grammar Nazi 05 กุมภาพันธ์ 2004
พ.ย. 18
your day job, or a job that help pays the bills but it's not what you really want to do.
what's your clark kent job?
โดย gabe tolliver 23 พฤศจิกายน 2003
พ.ย. 17
To be upset, or angry and to have one's panties in a bunch.
Sally's bunched because she doesn't have a date to the dance.

Tim's all bunched up because he didn't prepare for the board meeting.
โดย JerseyLinds 22 สิงหาคม 2006
พ.ย. 16
Pretending to enter and store someone's phone number into your mobile phone after they generously offer up their phone number and say "Take my number and give me a call sometime"
Jeff: Why did you take that loser's number and tell him you'll call him?

Chris: Don't worry dude, it was a "fake take"
โดย dmcormond 14 มิถุนายน 2007
พ.ย. 15
a bottle of beer, due to its effects on brains.
the game's about to start, toss me a brain grenade Jack.

Heineken or Guinness?
โดย McInnes 26 มกราคม 2006
พ.ย. 14
When a group of people, usually three or more, all simultaneously text others not present, instead of conversing with each other.
We were got together for a drink last night but ended up having a text social instead.
โดย shann81 23 เมษายน 2007
พ.ย. 13
To associate with a large group of people. To travel/go out with a large entourage.
Don't mess with Tyrone. He rolls thick.
โดย TheEgg 24 กุมภาพันธ์ 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×