มิ.ย. 22
When a e-commerce site is so slow that you just can't buy anything from them.
The store committed commercide when it gave me that error message... I just left and bought someplace else.
โดย William Agush 30 ตุลาคม 2006
มิ.ย. 21
Acronym: "Have A Good Summer"
Yearbook: "School year sucked--but HAGS!"
โดย catholicschoolgirls4life 19 มีนาคม 2005
มิ.ย. 20
When you are so inundated with email, both genuine email and spam, that you have to delete everything and start over again.
I am so far behind on email that I am declaring email bankruptcy this year.
โดย Nick Whitehouse 02 พฤษภาคม 2007
มิ.ย. 19
like normal rock climbing, buildering takes place in an urban setting on man-made objects such as buildings. usually only practiced by those crazy rock climbers, the point is to spot a very climb-able looking surface and attempt to scale it in sneakers with no other equipment.
"so i was walking around my town today, and the church looked so climbable so i started buildering"
โดย emma 22 สิงหาคม 2004
มิ.ย. 18
n. What workaholics are addicted to
Wife: Honey, are you cheating on me?
Husband: No... Why?
Wife: You're always home so late.
Husband: Argh, I know. They must be putting something into the workahol.
Wife: Crystal was right! You ARE a workaholic.
โดย Matt |2 21 พฤศจิกายน 2006
มิ.ย. 17
The pimp-meister, the king of the streetwalkers, possessor of the blingest of bling-bling. The mac daddy is the man who means everything (and the only man who really means anything) to his ladies of the night.
"Oh baby - you ma mac daddy!"
โดย hux 22 พฤษภาคม 2003
มิ.ย. 16
The post-drunken, post-tipsy state at which the removal of clothing begins.
Brian: Jen, where's your shirt?
Jen: I don't know; last night I got a little stripsy...
โดย UMDgatemaster 24 เมษายน 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×