มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ebola-head:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,934,215 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

เม.ย.
13
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
โดย Your mom 17 มกราคม 2005
เม.ย.
12
When you link someone to a website they have already seen. It refers to a fictional top-level domain (like .com, .net and .edu) that, if it existed, would house all the old shit everyone has seen but you.
Example 1
Guy1: Have you see tubgirl?
Guy2: you mean www.tubgirl.old?

Example 2 - The lazy approach
Guy1: Hey, check out todays woot
Guy2: .old
โดย foo? 03 มีนาคม 2006
เม.ย.
11
The term for gay couples to become engaged or plan on becoming married.
Did you hear the news? Paul and Tom got engayed. I can't wait for their wedding!
โดย Dan A. Root 05 มีนาคม 2006
เม.ย.
10
Situation in which you are long past the working time of your deodorant, you start to get B.O., and the armpits of your shirt get wet.
It was so hot in that meeting room today that I'm all pitted out.
โดย doclagoa 22 มีนาคม 2006
เม.ย.
9
Sarcasm mixed with a generous helping of bitterness.
Sarcastic, angry and bitter at the world, especially men, Noodle is sarcaustic.
โดย Rubyman 23 มีนาคม 2006
เม.ย.
8
No underlying message, no hidden meaning, no concealed information, no ulterior motive.
Joanne finally got around talking to Zach seriously, no asterisks.
โดย make me dance 27 กรกฎาคม 2005
เม.ย.
7
While splitting a check when out with a group, paying the whole tab with your credit card and taking everyone else's cash instead of going to the ATM.
I'm kind of low on cash, anyone mind if I do some table banking?
โดย Mercy 22 มีนาคม 2006