ต.ค. 28
A measure of time equal to approximately one month.
Stupid celebrity watcher 1: OMG LOL DID U HEER DREW BARRYMORE DIVORCED TOM GREEN
Stupid celebrity watcher 2: NO WAI
Myself: Apparently, it's a sport watching these hollywood marriages.
โดย emma lee s 10 เมษายน 2007
ต.ค. 27
Used to describe sombody who is missing some of their teeth, because Summer there and Summer not!
Looks like the hockey players all have their summer teeth!
โดย Kernelpickle 24 เมษายน 2004
ต.ค. 26
A chair in a womens' clothes store/department for a guy to sit in and wait while his wife or girlfriend shops.
You go ahead and shop. I'll just be over here in the husband chair.
โดย JerseyJohn 07 ตุลาคม 2007
ต.ค. 25
1. Bad or wreched. noun

2. A synonym for bad used in a derogatory way.
"That history assignment is hecka bootsy man!"
โดย Anonymous 24 กุมภาพันธ์ 2003
ต.ค. 24
Getting caught while sneaking away after a one night stand.
Alternate: an early post-sex exit, i.e. before your partner is deep asleep.
He hooked up with some girl last night and got busted for a premature evacuation.
โดย csepulv 20 กันยายน 2007
ต.ค. 23
An Internet acquaintance; someone you chat with but have never actually met.
"So who's this NrdPowr32 guy?"
"I dunno. Just a dotcomrade of mine."
โดย epitome of incomprehensibility 03 ตุลาคม 2007
ต.ค. 22
Aussie, Irish, Scottish, English slang

Fantastic. Wonderful.
Ahh she's tops mate. Reeaaal tops.
โดย christopher 20 มกราคม 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×