พ.ย. 26
Cyber Monday is the Monday after Black Friday, when online retailers will be looking for their biggest sales from those who checked out products over the thanksgiving weekend, and will now be ordering them Monday at work.
Forget those long black Friday lines, I'm going to order on Cyber Monday!
โดย Mike Schroll 26 พฤศจิกายน 2005
พ.ย. 25
Rolling the windows down on a vehicle for some fresh air, usually after one of the passengers has passed gas.
Gawd damn was that foul! Purge the cabin before we sufficate back here!
โดย Kahoki 30 ตุลาคม 2007
พ.ย. 24
The immediately preceding statement is false and was told to mislead.
I really miss that show Blossom ... SIKE!
โดย iwastoodrunk 29 มีนาคม 2004
พ.ย. 23
Being the first one of your hotel roomates to get up in the morning and take a shower.
Dude, I'm sleeping in. It's your turn to unwrap the soap.
โดย Snappy1 23 มิถุนายน 2007
พ.ย. 22
A poultrarian is a person whose diet consists of vegetarian fare and select cuts of chicken and turkey, typically lean and boneless. They do not enjoy red meat, seafood, or any other meat in their diet.

Poultrarian comes from the combination of poultry and vegetarian.

A poultrarian would never eat a steak, but would enjoy chicken stir-fry.
โดย Christie Johnson 05 ตุลาคม 2006
พ.ย. 21
The mass of porn that one has stored on their computer, generally in a separate folder.
Damn dude, I got 117 porn mpegs in my pornfolio.
โดย a random choch 01 กันยายน 2003
พ.ย. 20
The recipient of much needed maps from U.S. Americans along with the South Africa and the Asian countries so that we will be able to build up our future, according to Miss South Carolina.
Person 1: Hey Dick, do you think its time we invade the Iraq?
Person 2: We can use these new maps I just got off the internets.
โดย gunstarzero 29 สิงหาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×