มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sounding:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,914,005 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

เม.ย.
21
Nickname given to Tom Cruise and Katie Holmes' baby, Suri. It is a play on the word, "TomKat", which is a combination of Tom and Katie's first name.
After the TomKitten was born, Tom Cruise ate the placenta.
โดย Urbanonymous_Poster 19 เมษายน 2006
เม.ย.
20
420
420, indeed, was thought of years ago as the time of day some people got together to smoke pot. Now it is used as code for "Let's go get high." Also, some people consider it to be April 20th that is "National Pot Smoking Day."
I prefer all of the above.
Dude, 420, let's go.
โดย Lonnie 29 กันยายน 2004
เม.ย.
19
Both dorky and adorable. A higher state of being all dorks strive towards.
That dork is so adorkable I could just hug him till I die.
โดย Insufficient Postage 09 กุมภาพันธ์ 2006
เม.ย.
18
When you're looking forward to leaving work early or on time, but are kept late either by a new assignment from your boss or a chatty coworker.
I was all set to rush out of work at 5:00, but then I got totally clockblocked by my boss and wound up staying till almost 7.
โดย Ben Frey 07 เมษายน 2006
เม.ย.
17
People who only show up at church on Christmas and Easter, the only two times a year where church attendance seems 'mandatory'.
Better set up more chairs in the sanctuary so all the C and E folks have a place to sit.
โดย LFJ 10 กุมภาพันธ์ 2006
เม.ย.
16
1. wanna be
2. someone who rides on one's coattails
3. side kick, unwanted
Dammit, does that hop along little brother of your have to come with us on every trip out of the house?
โดย Bud E Love 06 พฤษภาคม 2003
เม.ย.
15
Tax
to use excessively
"I could tax that fine ass for days."
โดย Silent Ninja c1998 15 กรกฎาคม 2003