ก.ค. 22
Similar to tennis elbow, wii elbow is pain in one's arm (particularly around the elbow) caused by too much wii tennis (or, possibly, not enough regular exercise).
I got a horrible case of wii elbow from all that wii tennis yesterday.
โดย Paradox Quine 25 พฤศจิกายน 2006
ก.ค. 21
gdi
God Damn Independent, a college student that is not in a fraternity/sorority.
What frat are you in? Frat!?!?! Fuck that, I'm GDI!
โดย billy bob 10 กุมภาพันธ์ 2003
ก.ค. 20
A chronic painful condition that effects the muscles or joints in the hand, fingers and/or forearm after playing videogames too much.
Dude, I played Final Fantasy for three days straight, but my Nintendonitis flared up so I couldn't play anymore.
โดย Aeronius 16 มกราคม 2006
ก.ค. 19
One who finds intelligence the most sexually attractive feature.
"I want an incisive, inquisitive, insightful, irreverent mind. I want someone for whom philosophical discussion is foreplay. I want someone who sometimes makes me go ouch due to their wit and evil sense of humor. I want someone that I can reach out and touch randomly. I want someone I can cuddle with.

I decided all that means that I am sapiosexual."
โดย Mr M. Ister 26 พฤษภาคม 2004
ก.ค. 18
The feeling of regretting something you're about to do anyway.
Every Friday night, I pregret that I will go to the club. I know I will stand there like an idiot and won't talk enough game to bring anyone home with me.
โดย Aeronius 16 มกราคม 2006
ก.ค. 17
Caffeinate the day.
To ask someone if they want a coffee, say "cafediem?"
โดย tropt 30 มีนาคม 2006
ก.ค. 16
Highly intoxicated; Crazy drunk. Made popular by hip-hop artist Lil Jon.
Let's go get crunk tonight.
โดย Matt Gray 26 พฤษภาคม 2006
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×