ก.พ. 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
โดย Isaac Ferguson 10 กุมภาพันธ์ 2008
ก.พ. 17
The X is for extra crazy.
This dog is craxy.
โดย APL 24 มกราคม 2004
ก.พ. 15
taking too much time to complete a task, procrastinating, never ending, slow paced.
(office setting/coworkers)
G: Fuck! It's only 10am?
Juan: Yep. Today is dragging balls.

โดย Madison Ryder 12 กุมภาพันธ์ 2008
ก.พ. 14
The 14th of February. It falls on the same day as Valentine's Day except this one is only celebrated by 5 year olds.
My daughter rocks, she got Valentimes from all the boys at school on Valentime's Day.
โดย WhyCome? 15 กุมภาพันธ์ 2007
ก.พ. 13
To imbue with lasting vigor
Revenues are slumping, therefore, we must viagrate our sales source
โดย Keith Jones 13 พฤศจิกายน 2003
ก.พ. 12
UDI
Unidentified Drinking Injury

When one is drunk, one picks up random bruises, aches and pains. At worst, cuts an bruises too.
I pretty sure I broke a finger playing cards last night. wtf.
โดย dj_monged 08 สิงหาคม 2004
ก.พ. 11
The national obsession with Senator Barack Obama
Taste the flavor of change... taste the Obamania!
โดย Human Ecologist 16 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×