มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น thot:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,906,471 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

เม.ย.
19
Both dorky and adorable. A higher state of being all dorks strive towards.
That dork is so adorkable I could just hug him till I die.
โดย Insufficient Postage 09 กุมภาพันธ์ 2006
เม.ย.
18
When you're looking forward to leaving work early or on time, but are kept late either by a new assignment from your boss or a chatty coworker.
I was all set to rush out of work at 5:00, but then I got totally clockblocked by my boss and wound up staying till almost 7.
โดย Ben Frey 07 เมษายน 2006
เม.ย.
17
People who only show up at church on Christmas and Easter, the only two times a year where church attendance seems 'mandatory'.
Better set up more chairs in the sanctuary so all the C and E folks have a place to sit.
โดย LFJ 10 กุมภาพันธ์ 2006
เม.ย.
16
1. wanna be
2. someone who rides on one's coattails
3. side kick, unwanted
Dammit, does that hop along little brother of your have to come with us on every trip out of the house?
โดย Bud E Love 06 พฤษภาคม 2003
เม.ย.
15
Tax
to use excessively
"I could tax that fine ass for days."
โดย Silent Ninja c1998 15 กรกฎาคม 2003
เม.ย.
14
A heightened state of excitement or ecstasy over the completion of any facet of the taxation process. Usually experienced by CPA's.
I am so excited about the new tax folders I am having a taxgasm!
โดย mojoequik, fcoppin, jjensen, rbell 15 มีนาคม 2006
เม.ย.
13
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
โดย Your mom 17 มกราคม 2005