มี.ค. 17
What everybody in America becomes once a year on March 17th.
Yea, it's St Patrick's Day! Kiss me, I'm Irish (today).
โดย jar jar stinks 22 พฤษภาคม 2006
มี.ค. 16
The Art and Science of figuring out and filling out NCAA basketball tournament bracket during March Madness.
Hmm... Well, don't put any teams from Pac 10 to pass 2nd round on your bracket this year. I'm serious.
โดย Dr. Bracketowski 01 มีนาคม 2005
มี.ค. 15
ze
Ze is a gender neutral pronoun. It refers to someone who does not fit into gender binary.
Ze is wearing such a cute shirt!
โดย mary fuckshit 21 กรกฎาคม 2004
มี.ค. 14
March 14th. A "holiday" celebrated by math geeks everywhere. Pi is approximately 3.14, and March the 14th is 3/14.
omg t3h pi day d00d, we are so 1337, pi roxxors t3h boxxors!
โดย aoiasimsd 21 มีนาคม 2005
มี.ค. 13
1.To brilliantly inform someone of a harsh truth that they were either ignorant of or tried with everything they have to ignore. The resulting truth leaves the liar impotent. Powerless. Usually a truth about themselves. Like Euthenize. But with the truth.

2. To call somone out on a huge lie.
1. Man, the Scooter Libby indictment and the lack of WMD in Iraq fully truthenized Rumsfeld and Cheney.

2. Dude, at the end of A Few Good Men, Jack Nicholson gets truthenized.
โดย Steve Braun 01 พฤศจิกายน 2005
มี.ค. 12
The jetlag-like disruption of your circadian rhythms that occurs on the Monday after Daylight Saving Time comes into effect.
"Sorry I'm late. I've got the goddamn DST-lag. It took three cups of coffee before I could wake up enough to leave the house."
โดย Adman12 03 เมษายน 2006
มี.ค. 11
To bring back something dead. Often used in reference to topics in online forums.
I thought this thread was history, but someone necro'd it by bumping on it.
โดย Ravenwolf 30 สิงหาคม 2006
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×