พ.ย. 8
The female equivalent of blue balls.
Andre gave Christina bluewalls...and then he drove to Taco Bell to eat a grande meal.
#blueballs #vagina #orgasm #oral sex #sex
โดย Buzz A. 14 มีนาคม 2006
พ.ย. 7
Bitching about something, or having a bitch. Getting on other people's nerves by complaining a lot.
The little boy continued to winge while waiting for his mother to finish the grocery shopping.
โดย ph33x 28 มีนาคม 2004
พ.ย. 6
A combination of the words "man" and "boobs." This is what happens when fat gathers in a male's chest area, and gives him the appearance of having breasts.
Usually seen in overweight males, but can strangely also occur in men who are not really overweight.
"Those moobs are quite sizable."
"Indeed."
โดย Katy 26 ธันวาคม 2003
พ.ย. 5
A job where no work is involved. To get paid for doing nothing. Standing around at work and talking all day.
Look over there, Brian is riding the gravy train again.
โดย Mike 18 มกราคม 2004
พ.ย. 4
A back and forth battle utilizing Facebook's poking mechanism.
Ben will never win the poke war.
#poke #war #facebook #poking #friends
โดย Corrina 06 มีนาคม 2007
พ.ย. 3
your crew, your hommies, a group of friends, people who may or may not have your back
me an' my posse gonna hang tonite
โดย jambe foukuinox 06 มีนาคม 2003
พ.ย. 2
One who is completely lacking movie knowledge.
Heather - "Hey Greta, wanna see that new Tom Hanks movie, Mission Difficult II?

Greta - "Um you mean the new Tom CRUISE movie, Mission Impossible III? Girl, you are a real cinematard!"

#movies #movietard #cinema master #theater nerd #living under a rock
โดย Peenwhistle 25 เมษายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×