มี.ค. 3
The term originated in the financial services industry to refer to lower-credit-score borrowers. However, thanks to continuous media use, a much broader audience was exposed to it in 2007 during the credit meltdown. Now, it is used to describe anything that is below standard or less than ideal.
This restaurant is subprime, let's get out of here!
โดย CHOK2 07 มกราคม 2008
มี.ค. 2
a dead animal in the road
Looks like those crows were after the road pizza.
โดย Light Joker 20 ธันวาคม 2004
ก.พ. 29
The art of telling another person off, belittling them or calling their momma fat, while in the heat of competition.
Man, your mamma so fat she got her own zip code!

You can't play madden dawg cause you broke ass and your plays are weak!

Senator Obama was talking smack about President Bush.
โดย Spada 26 มีนาคม 2005
ก.พ. 28
When you're in da club with a stack, and you throw the money up in the air at the strippers. The effect is that it seems to be raining money.
After Leroy finished trapping for the night, he went to the strip club, got 10 stacks, and made it rain inside the club the whole night.
โดย bert2 14 กันยายน 2005
ก.พ. 27
First lady I'd like to fuck.
Laura is a flilf in the ass.
โดย George W. Bush 13 พฤษภาคม 2005
ก.พ. 26
WSD
"Write Shit Down". A popular method of organization. Works equally well in one's personal or professional life.
Dude, you don't need ritalin. Just use the WSD method - trust me, you won't forget things anymore and you'll actually get them done!
โดย Broman in NY 27 กรกฎาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×