ส.ค. 14
An unintentional, seconds-long nap that you take most often in class or a really boring meeting. So short that usually nobody but you notices.
I caught myself taking a nano nap on that conference call.
โดย Mica M 04 เมษายน 2007
ส.ค. 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
โดย trina 17 พฤศจิกายน 2003
ส.ค. 12
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
โดย thaley 15 พฤษภาคม 2006
ส.ค. 11
I Don't Get It.
Hacker: 1 h4xx0or3d j00|2 9ib50/\/ n00b!
You: idgi...
โดย linz 15 กรกฎาคม 2004
ส.ค. 10
To insult, dis' or burn someone.
I waz paying him out about spewing from just one drink.
โดย Diego 20 กันยายน 2003
ส.ค. 9
An attractive woman in her late 20s or early 30s. She is a pre-cougar/urban cougar.
I think that puma just grabbed my ass.
โดย anonymous 02 มกราคม 2004
ส.ค. 8
To accelerate through first base (french kissing), onto second base ("heavy petting") to third base (oral sex) and finally coming around to home plate (sexual intercourse).
Wow, hit a home run with Sheila tonight, gimme a high five Barry!
โดย Cayle Funck 10 ตุลาคม 2003
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×