มิ.ย. 13
BCG
Birth Control Glasses. Generally a military term which refers to the large, blocky glasses issued to military personnel who require the use of corrective lenses.
Man, these BCGs make me look like a complete idiot.
โดย Nemesis 16 เมษายน 2004
มิ.ย. 12
A form of government with one person exercising absolute power and unrestricted control in a government who regularly disregards opinions, petitions or mandates of the people or elected representatives.
The misguided War On Terrorism has turned the United States of America from a Democracy to a Decidership.
โดย Jason Beam 01 พฤษภาคม 2007
มิ.ย. 11
The pasty white tan of a person who works over eighty hours a week and never gets any sun.
Bill's been doing a lot of hours lately -- he's really working on his programmer's tan.
โดย Mike Ellis 09 เมษายน 2004
มิ.ย. 10
To move one's hands and arms expressively while talking bollox.
As he got more and more drunk, he was not only loud, he was testiculating wildly.
โดย David Earle 16 เมษายน 2004
มิ.ย. 9
The person you have or will have carnal relations with, but never a serious relationship.
"Do you like my chew toy for the night? I met him on the dance floor..."
โดย Bobalicious Brown 30 เมษายน 2007
มิ.ย. 8
when you use myspace to spy on ex-boyfriends, ex-girlfriends, ex-friends or even your ex-boyfriend's ex-girlfriend's ex-boyfriend's baby momma.
my boyfriend caught me myspying on my ex-boyfriend's ex-girlfriend. busted.
โดย sick bastid 27 ตุลาคม 2006
มิ.ย. 7
Adjective form of the word "struggle," but also applicable in cases where the literal meaning of "struggle" or "struggling" may not be entirely appropriate; problematic.
Mitch: Man, I'm failing my English 101 class.
Ted: That's pretty strug.
โดย He Hate Me 30 กรกฎาคม 2006
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×