มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น bae:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,856,988 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

มี.ค.
10
Short for "Baby's Daddy". The father of your child, whom you did not marry, and with whom you are not currently involved.
That man isn't my boyfriend, he's my baby daddy.
โดย snarkette 23 เมษายน 2003
มี.ค.
9
When one gets a text message when their phone is on vibrate. The phone vibrates and creates a massaging feeling in ones thigh, creating pleasure to the recipient.
Job interviever: what do you think you can offer to the company?
Ryan: uhhh.... ahhhhhhhhhhhhh
Narrarator: Ryan cannot control his emotions during his interview due to his receiving of a "text massage".
โดย Ryan J G 25 กุมภาพันธ์ 2006
มี.ค.
8
To chill or stand at a spot (like a club or a street corner etc). To claim a spot. The term came from drug dealers on street corners, like light posts and street posts, and there you have it POST UP!
Yo lets post up right there where all the honeys with the big booties are.
โดย dada-ecko 10 กุมภาพันธ์ 2005
มี.ค.
7
A system of government characterized by rampant corruption and misallocation of public funds.
That country is a kleptocracy in which nothing is accomplished without greasing the palms of government officials.
โดย Joseph T. Rodolico 18 พฤษภาคม 2005
มี.ค.
6
To break or harm ones limbs or organs through dancing.
Jeff has discolocated with his wack dance moves.
โดย Mr. Lubba Lubba 01 มีนาคม 2006
มี.ค.
5
Someone who makes a living selling bullshit to the masses.
Ted Kennedy certainly is a great entremaneur.
โดย TomShark 20 มกราคม 2006
มี.ค.
4
The name you use to identify yourself to the stranger sitting next to you on the plane.
"Man, I just flew in from the West Coast sitting next to this wacko - thank God I used my plane name or else I'd be worried about him stalking me."
โดย Joseph Sanscrainte 22 มกราคม 2006