เม.ย. 6
One who is considering the vegetarian lifestyle, but has yet to make a committment to it.
No sausage on my half of the pizza; I'm vegi-curious.
โดย Xeenie 28 มีนาคม 2007
เม.ย. 5
Verb. To make more admirable or great.
A noble spirit embiggens the smallest man.
โดย Arthur McGowan 12 พฤษภาคม 2003
เม.ย. 4
The upcoming movies in your Netflix queue.
My 2 nextflix are due to arrive on Wednesday after I mail back what I just watched.
โดย the P@ 27 มีนาคม 2007
เม.ย. 3
As opposed to March Madness, March Sadness is the deep, depressing feeling that comes when your brackets are completely fucked up and your favorite team lost.
Guy #1: Dude, what's wrong with Brad?
Guy #2: Ohio St. lost last night- he's got a case of March Sadness.
โดย lykomgrachel! 26 มีนาคม 2007
เม.ย. 2
The act of shopping as an outlet for frustration and a reliever of stress.
Juju's Retail Therapy session went quite well; she visited the local Sephora for her fix of new eyeshadows, as well as the jewelry cart for a pair of new obnoxious but cute earrings. Nothing beats spending money to forget about your troubles.
โดย Princess Juju Bunnie 19 กุมภาพันธ์ 2004
เม.ย. 1
In Mr. T-glish, a rhetoric comment equivalent to the English "I'd best not find out who it was."
I pity the fool who scratched my car.
โดย diatrevolo 09 พฤศจิกายน 2003
มี.ค. 31
To be high on ecstasy.
Was that DJ really good or did I just think so because I was all loved up?
โดย zachwolff 15 ตุลาคม 2003
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×