ก.พ. 24
A film released during the last two months of the year with a big cast and 'important' subject matter to attract the attention of the Academy.
"'Good Will Hunting' and 'I am Sam' are sickening examples of Oscar bait."
โดย Creedmoor 11 ตุลาคม 2004
ก.พ. 23
the definition of someone who will "try" anything sexual.
person 1 : whats your sexual preference?

person 2 : hey man i'll do anything, im TRI-SEXUAL
โดย David Towle 03 มิถุนายน 2004
ก.พ. 22
Aussie Abrviation of "Afternoon"
I was gonna go buy some new dacks this arvo, but mum a'ready bought me some!
โดย The_Tess 11 พฤษภาคม 2005
ก.พ. 21
A fauxtograph is a practical joke in which the video setting of a digital camera is used to trick the target into posing for a really long time for what isn't a picture at all.
"Say 'cheese'!"

(person poses)
(pause)
(pause)
(pause)

"You're taking a fauxtograph aren't you? You asshole."
โดย GrannyPanties 12 ธันวาคม 2007
ก.พ. 20
Phrase you can use when leaving a message on the answering machine of a very political friend or relative.
On answering machine:

"Hi, I'm your son and I approve this message. I'd be happy to dog-sit while you're away for the week. By the way, I mailed in my ballot...so stop nagging me to vote."
โดย AbnormalBoy 01 พฤศจิกายน 2004
ก.พ. 19
An adjective describing something or someone that is bragging too much.
I don't mean to be bragadocious, but I am the fucking man.
โดย Sweet 18 เมษายน 2004
ก.พ. 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
โดย Isaac Ferguson 10 กุมภาพันธ์ 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×